Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei

Raportul narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2023 la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad (.docx) (.pdf)

Raport privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită  a funcționarilor publici în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad – Anexa nr. 1 la Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aprobată prin OPANFP nr. 26/2002  (.docx) (.pdf)

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, cf. art. 558 și 560 din OG nr. 572019 din cadrul DJEP Arad (.docx) (.pdf)

Raport privind respectarea de către personalul DJEP Arad a prevederilor Codului de conduită etică și integritate a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul DJEP Arad (.docx) (.pdf)