Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

ACTE NECESARE

 • cerere de schimbare a numelui/prenumelui;
 • fotocopia actului de identitate a solicitantului şi a împuternicitului, după caz;
 • fotocopia certificatelor de stare civilă ale solicitantului / copiilor minori;
 • Monitorul Oficial al României, partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui;
 • certificat de cazier fiscal eliberat pentru motivul schimbare nume/prenume;
 • certificat de cazier judiciar eliberat pentru motivul schimbare nume/prenume;
 • consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte/soţ, după caz;
 • fotocopie sentinţă divorţ/ adopţie/ schimbare sex, etc, după caz;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul nu are datorii faţă de statul român în cazul în care acesta este cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
 • dovada eliberată de S.P.C.L.E.P. cu privire la ultimul domiciliu avut în ţară al solicitantului în situaţia în care acesta este cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
 • procură specială autentificată sau împuternicire avocaţială, după caz;
 • alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.