Divorţul pe cale administrativă prin acordul soţilor

ACTE NECESARE

  • cererea de divorţ, depusă la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor;
  • actele de identitate ale soţilor;
  • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi fotocopie;
  • declaraţia dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceiaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
  • taxa în valoare de 500 Ron conform Codului Fiscal, care poate fi majorată prin Hotărâre de Consiliu Local.

Dosarul se depune la primăria unde s-a întocmit actul de căsătorie sau la primăria ultimului domiciliu comun declarat.