Atribuirea codului numeric personal

ACTE NECESARE

  • cerere
  • fotocopia actului de identitate / paşaportului străin al solicitantului;
  • certificatul naştere / căsătorie în original;
  • dovada cetăţeniei române, după caz;
  • taxă furnizări date 1 RON, plătită la caseria   D.J.E.P. Arad.

Dosaul se depune la Ghişeul Stare Civilă din cadrul D.J.E.P. Arad