Înregistrarea căsătoriei

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII CĂSĂTORIEI

  • declaraţia de căsătorie, depusă personal de către viitorii soţi, în scris la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre viitorii soţi;
  • documentul cu care se face dovada identităţii, original şi fotocopie;
  • certificatul de naştere, original şi fotocopie;
  • certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii;
  • documentele care fac dovada desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, original şi fotocopie;
  • declaraţia viitorilor soţi dată în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte că nu există nici un impediment legal în vederea încheierii căsătoriei;
  • declaraţia cu privire la naţionalitatea soţilor (opţional).