Înregistrarea decesului

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII DECESULUI

  • certificatul medical constatator al decesului;
  • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate, original şi fotocopie sau în lipsa acestora declaraţia dată în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului;
  • actele de identitate ale persoanei decedate şi a declarantului decesului, original şi fotocopie.