Înregistrarea naşterii

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII NAŞTERII

  • certificatul medical constatator al naşterii;
  • certificatul de naştere al mamei, original şi fotocopie, în situaţia în care mama nu este căsătorită;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor, original şi fotocopie, după caz;
  • actele de identitate ale părinţilor, original şi fotocopie;
  • actul de identitate al declarantului naşterii, original şi fotocopie, după caz;
  • în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul;
  • dacă părinţii sunt căsătoriţi şi poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă a acestora cu privire la numele de familie pe care îl va dobândi copilul;
  • declaraţia din care să rezulte domiciliul minorului în cazul în care părinţii acestuia au domiciliul diferit;

declaraţia cu privire la naţionalitatea minorului