Transcrierea certificatului/extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine în registrele de stare civilă române

DOCUMENTE NECESARE

  • cererea unuia dintre soţi sau a persoanei împuternicite;
  • certificatul / extrasul de căsătorie, original (apostilat/ supralegalizat după caz);
  • traducerea în limba română legalizată la notar  a certificatului /extrasului eliberat de autorităţile străine;
  • fotocopia actelor de identitate ale soţilor şi a împuternicitului după caz;
  • dovada eliberată de S.P.C.L.E.P. cu privire la ultimul domiciliu avut în ţară al soţului care solicită transcrierea în situaţia în care acesta este cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
  • procura în original şi traducerea acesteia în cazul cand dosarul de transcriere se depune de împuternicit;
  • fotocopia certificatelor de stare civilă ale soţilor;
  • declaraţie notarială din care să rezulte numele purtat după căsătorie al soţilor cetăţeni români în situaţia în care acesta nu este trecut în certificatul de căsătorie străin;
  • declaraţia din care să rezulte că nu s-a mai solicitat transcrierea / înscrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă române.

Dosarul de transcriere se depune la primăria locului de domiciliu, al ultimului domiciliu avut în România de unul din soţi sau la misiunea diplomatică a României în statul în care a fost întocmit actul de căsătorie.