Înregistrare tardivă a naşterii peste termenul de 30 zile

  • cererea unuia dintre părinţi;
  • certificatul medical constatator al naşterii;
  • actul de identitate ale mamei şi al declarantului dacă  naşterea nu este declarată de mamă;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;
  • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilului, la care se anexează şi consimţământul mamei;
  • declaraţia din care să rezulte domiciliul minorului în cazul în care părinţii acestuia au domiciliul diferit.

Dosarul se depune la primăria locului de domiciliu al unuia din părinţi sau la primăria locului naşterii.