Rectificarea actelor de stare civilă

DOCUMENTE NECESARE

  • Cerere, care se depune la primăria care a întocmit actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului;
  • fotocopia actului de identitate al solicitantului şi a împuternicitului după caz;
  • procură notarială, dacă cererea se depune prin împuternicit;
  • fotocopia certificatului de stare civilă ce urmează a fi rectificat;
  • fotocopii ale certificatelor de stare civilă prin care se atestă eroarea din actul invocat a fi rectificat;
  • alte documente justificative, după caz.