Transcrierea certificatului/extrasului de naştere eliberat de autorităţile străine în registrele de stare civilă române

DOCUMENTE NECESARE

  • cererea unuia dintre părinţi sau a persoanei împuternicite;
  • certificatul / extrasul de naştere, original (apostilat/ supralegalizat după caz);
  • traducerea în limba română legalizată la notar  a certificatului /extrasului eliberat de autorităţile străine;
  • fotocopia actelor de identitate ale părinţilor şi a împuternicitului după caz;
  • dovada eliberată de S.P.C.L.E.P. cu privire la ultimul domiciliu avut în ţară al părintelui care solicită transcrierea în situaţia în care acesta este cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
  • procura în original şi traducerea acesteia în cazul cand dosarul de transcriere se depune de împuternicit;
  • fotocopia certificatelor de stare civilă ale părinţilor;
  • declaraţia din care să rezulte domiciliul minorului în cazul în care părinţii acestuia au domiciliul diferit;
  • declaraţia din care să rezulte că nu s-a mai solicitat transcrierea / înscrierea certificatului de naştere în registrele de stare civilă române.

Dosarul de transcriere se depune la primăria locului de domiciliu sau al ultimului domiciliu avut în România de unul din părinţi sau la misiunea diplomatică a a României în statulul în care a fost întocmit actul de naştere.