Transparența decizională

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă este domnul Nan Gheorghe, consilier – tel/fax: 0257/284315.

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică aferent anului 2023 (.pdf)