Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și canale externe.

 Canale externe :

Canale intene :

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a D.J.E.P. Arad, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

 • Regulament intern;
 • Codul de conduită, etică profesională şi integritate al angajaților D.J.E.P. Arad;
 • PS-02/2013 Procedura de sistem privind Managementul Riscului, Ediția I, Revizia 0
 • PS-15/2023 Procedură de sistem privind funcțiile sensibile, Ediția I, Revizia 0
 • PS-13/2023 Procedură de sistem privind declararea cadourilor, Ediția I, Revizia 0
 • PS-16/2023 Procedură de sistem privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului de integritate, Ediția I, Revizia 0 (2023) (.pdf)
 • PS-06/2023 Procedură de sistem privind gestionarea declarațiilor de avere și de interese, Ediția II, Revizia 0
 • PS 11/2020 Procedură de sistem privind gestionarea situațiilor de conflicte de interese, Ediția I, Revizia 0
 • PS-12/2023 Procedură de sistem privind măsurile  preventive anticorupție, Ediția I, Revizia 0
 • PS-14/2023 Procedura de sistem privind Procedura documentata de sistem privind incidentele de integritate, Ediția I, Revizia 0

Legislație:


 

Informare privind comunicarea, la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad, de informaţii referitoare la încălcări ale legii  

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Direcției Județene de Evid au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

 1. în format electronic la adresa de e-mail  lucian.pistrui@djeparad.ro sau angela.biro@djeparad.ro;
 2. prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public în spațiu de birou care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public.
 3. telefonic, la numărul dedicat care este alocat persoanelor responsabile prin parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:
  • înregistrarea conversației pe un CD sau memory stick, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau
  • transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă. În situația enunțată mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic. Modalitatea de preluare a raportării avertizorului în interes public prin înregistrarea convorbirii telefonice va fi asigurată de D.J.E.P. Arad sub rezerva perfectării din punct de vedere tehnic a mijloacelor necesare.

  D.J.E.P. Arad asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

  Conform Dispoziției nr.10 din 08.02.2024 privind desemnarea responsabilului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor  referitoare la avertizările în interes public pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad persoanele responsabile cu atribuții în acest sens sunt:

  • domnul Pistrui Lucian-Viorel – titular, în calitate de coordonator la nivel de funcţie de conducere pentru implementarea planului de integritate al D.J.E.P. Arad pentru perioada 2021-2025
  • doamna Biro Angela – înlocuitor, în calitate de consilier în cadrul Compartimentului Informatic.

  Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și externe, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne.