Modalități de contestare

Informare publică

Pentru a solicita Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi domnului Nan Gheorghe, responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, tel/fax: 0257/284315.
Pentru aceasta, completaţi cererea tip pentru solicitarea de informaţii de interes public:

Cerere tip solicitare informații de interes public (.docx) (.pdf)

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Cerere tip contestare răspuns primit (sau răspuns negativ) (.docx) (.pdf)

Cerere tip întârziere răspuns (reclamație) (.docx) (.pdf)

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare este domnul Nan Gheorghe, consilier. Contact: Documente cuprinzând informaţii de interes public furnizate din oficiu pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad: Calea Aurel Vlaicu, nr. 56-76, cod 310158, Arad

Program de funcţionare: Luni – Joi: 08.00 – 16.30 Vineri: 08.00 – 14.00