Eliberarea cărţii de identitate provizorii

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.