Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate, în cazul deteriorării;

– certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului -pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;

documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.