Serviciul evidenţa persoanelor

 • actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 • utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;
 • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false, pentru prevenirea acestor situaţii;
 • primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite;
 • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de DEPABD;
 • colaborează cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru verificarea calităţii datelor preluate în Registrul Permanent de Evidenţă a Populaţiei de către serviciile publice comunitare locale;
 • asigură soluţionarea ,în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor;
 • oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;
 • centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 • asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;