Informații de interes public

Informaţii de interes public conform Legii 544/2001

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal desemnat conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 este domnul Nan Gheorghe, consilier  – tel/fax: 0257/284315.