Documentele necesare pentru eliberarea unei cărţi de identitate

Pentru eliberarea unei cărţi de identitate sunt necesare următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate; (descarcă şi listează faţă/dos)
  • certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei.