Compartimentul informatică

Compartimentul informatică urmăreşte calitatea prelucrării informatice a datelor, efectuate de serviciile locale precum şi privind respectarea termenelor în care sunt preluate comunicările de stare civilă

  • asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu
  • execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare
  • desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic propriu