Structura organizatorică

Între structurile Direcţiei judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad se stabilesc relaţii de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor în ansamblul atribuţiilor de serviciu.

Director executiv

Serviciul evidenţa persoanelor

Serviciul stare civilă

Compartiment informatică

Compartiment financiar contabilitate

Compartiment resurse umane şi pregătire profesională

Compartiment achiziții publice

Compartiment relații publice și secretariat