Serviciul stare civilă

 • îndrumă şi controlează conform metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011, întreaga activitate de stare civilă a judeţului;
 • efectuează controale tematice, precum şi verificări periodice privind gestiunea certificatelor de stare civilă la oficiile de stare civilă de pe raza judeţului;
 • întocmeşte situaţiile statistice periodice, analizele semestriale privind volumul activităţii de stare civilă din cadrul judeţului, precum şi orice alte situaţii solicitate de către DEPABD;
 • asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când, din diferite motive, ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 zile;
 • emite avize în vederea transcrierii în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de stare civilă emise de către autorităţile străine;
 • avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
 • verifică modul de întocmire de către oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor a dosarelor privind schimbările de nume pe cale administrativă şi întocmeşte referate în vederea aprobării sau respingerii acestora;
 • preia cererile şi efectuează verificările ce se impun în vederea obţinerii CNP pentru persoanele plecate în străinătate;
 • efectuează verificări şi întocmeşte referatul în dosarele ce privesc rectificarea actelor de stare civilă;
 • efectuează  în actele de stare civilă, exemplarul II, modificări în statutul civil al Persoanei;
 • înaintează spre aprobare la DEPABD- Bucureşti raporturile privind înregistrările tardive;
 • întocmeşte referate pentru acordarea dispensei de vârstă şi grad de rudenie în vederea căsătoriei.