Director executiv

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Arad este condusă de un director numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Directorul direcţiei reprezintă Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor Arad în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul Consiliului Judeţean, din cadrul Prefecturii, precum şi cu comandanţii unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, ori cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale. Directorul direcţiei emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine. Directorul direcţiei răspunde în faţa Consiliului Judeţean de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.